دوست واقعی

برای دوستی باشما:

منزل نمیخواهد،

پول نمیخواهد،

ماشین نمیخواهد،

قیافه برایش مهم نیست،

چشم و هم چشمی نمیکند،

لباس فاخر نمیخواهد،

مهمانی نمیخواهد،

او هیچی از شما نمیخواهد،

بی هیچ چشمداشتی،فقط شما را میخواهد تا وفاداری کند.

/ 1 نظر / 12 بازدید